Pribatutasun-politika

 1. ERABILTZAILEEENTZAKO INFORMAZIOA

Jone Epelde Ciaran y otro S.C.-ko titularretako bat, IKER IÑIGO ARTEAGA IFZ: 44333330W, aurrerantzean ARDURADUNA, erabiltzailearen datu pertsonalen erabileraren arduraduna da eta jakinarazten dizu datuok 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudian ezarritakoarekin bat etorriz erabiliko direla. Araudi hori datu pertsonalen tratamenduari, pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa da. Hori dela eta, datuen erabilerari buruzko informazio hau ematen dizu:

Tratamenduaren helburua: merkataritza-harreman bat izatea, tratamendua egiteko aurreikusitako eragiketak hauek izanik:

 • Merkataritza-komunikazioak gauzatzeko aukera ematen duen e-mail, SMS, MMS, gizarte-komunitate edo beste edonolako bitarteko elektroniko edo fisiko (oraingo nahiz etorkizuneko) bidezko publizitate komunikazio komertzialak bidaltzea. Komunikazio horiek ARDURADUNAK egingo ditu eta bere produktuekin edo zerbitzuekin, edo sustapen-akordioren bat lortu duen kolaboratzaile edo hornitzaileekin lotuta egongo dira. Kasu honetan, hirugarrenek inoiz ez dute datu pertsonaletarako sarbiderik izango.
 • Estatistika-azterketak egitea.
 • Enkarguak, eskariak edo erabiltzaileak eskuragarri duen harremanetarako edozein bideren bitartez egindako edozein eskaerari bide ematea.

Tratamenduaren oinarri judiziala: interesdunaren baimena.

Datuen kontserbaziorako irizpideak: bi alderdiek helburuari eusteko interesa izan artean kontserbatuko dira datuak, eta segurtasun-neurri aproposekin ezabatuko dira, datuei ezizenak jartzea edo horiek guztiz suntsitzea bermatzeko.

Datuak komunikatzea: legezko betebeharrik izan ezean, ez zaio beste inori daturik emango.

ERABILTZAILEAK dituen eskubideak:

 • Edozein unetan baimena kentzekoa
 • Datuak atzitzeko, zuzentzeko, berarekin eraman edo/eta ezabatzekoa, eta tratamendua mugatu edo horri uko egitekoa
 • Kontrol-agintaritzan (www.aepd.es) erreklamazio bat aurkeztekoa, tratamendua indarrean dagoen legediarekin bat ez datorrela uste badu
 • Zure eskubideak gauzatzeko kontaktu-datuak:
  • Posta-helbidea: Martiñene plaza 3, behea 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
  • E-maila: info@aixe.eus
 1. ERABILTZAILEEK EMADAKO INFORMAZIOAREN DERRIGORREZKO EDO HAUTAZKO IZAERA

ERABILTZAILEAK, dagokion laukitxoak markatuz eta eremuetan datuak sartuz, kontaktu-inprimakian izartxo(*) batekin markatuak edo deskargatzeko inprimakian aurkeztuak, berariaz, era askean eta zalantzarik gabe, bere datuak eskaerari erantzuteko beharrezkoak direla onartzen du; gainontzeko eremuetan datuak sartzea hautazkoa da. Erabiltzaileak ARDURADUNARI emandako datu pertsonalak egiazkoak direla bermatzen du eta horietan egindako edozein aldaketa jakinarazteko erantzukizuna hartzen du.

ARDURADUNAK ERABILTZAILEARI jakinarazi eta bermatzen dio ez dizkiola inoiz ERABILTZAILEEN datu pertsonalak inori lagako, eta noizbait laga nahiko balitu, aurrez ERABILTZAILEAREN eskutik horretarako baimen informatua eta zalantzarik gabekoa jaso beharko lukeela aitortzen du, eta hala egingo duela ziurtatzen. Webgunearen bitartez eskatutako datu guztiak derrigorrezkoak dira, Erabiltzaileari zerbitzu ona emateko beharrezkoak baitira. Datu guztiak ematen ez badira, ez da bermatzen emandako informazioa eta zerbitzua ERABILTZAILEAREN beharretara guztiz egokitzea.

 1. SEGURTASUN-NEURRIAK

Datu pertsonalen babeserako indarrean dauden araudietan ezarritakoarekin bat etorriz, ARDURADUNA bere ardurapean dauden datu pertsonalen tratamenduan GDPR araudietako xedapen guztiak betetzen ari da. Ageriki, GDPRko 5. artikuluan deskribatutako printzipioak betetzen ari da eta horri esker, interesdunarekiko harremanari dagokionez, datuak legezko modu leial eta gardenean erabiltzen ditu, eta tratamenduaren helburuei dagokienez, modu aproposean, egokian eta mugatuan.

GDPRak ERABILTZAILEAREN eskubideak eta askatasuna babesteko helburuarekin ezartzen dituen segurtasun-neurriak aplikatzeko politika tekniko eta antolatzaile egokiak ezarri dituela eta ERABILTZAILEARI horiek erabiltzeko informazioa komunikatu diela bermatzen du ARDURADUNAK.