seinaleztapena ikonoa
kartografia-mapak ikonoa
diseinua-argitalpenak ikonoa
ibilbideak ikonoa

Seinaleztapena

Mapak

Diseinua

Ibilbideak

DEBAGOIENA PR®/SL®

Mendi-ibilbide homologatuen azterketa
debagoiena pr®/sl®

Debagoieneko Mankomunitatearekin eta Gipuzkoako Mendizale Federazioarekin elkarlanean, eskualdeko katalogoa osatzen duten ibilbideetatik 15etan 140 km baino gehiago aztertu ditugu eta horietan guztietan seinaleztapen horizontala (margo-markak) egokitu dugu. Proiektuaren helburua honako hau izan da:

  • Ibilbiden irisgarritasun- eta seinaleztapen-egoera zein den erakustea, sustatzaileek ibilbideok izan ditzaketen gabezien berri izan dezaten eta dagokien konponketa-lanak zehazteko informazio-oinarri sendoa izan dezaten
  • Ibilbideen seinaleztapen horizontala egokitzea erabiltzaileei horien intrepretazioa errazteko

Horretarako, honako lan hauek egin ditugu:

  • Ibilbideak ‘in situ’ eta osorik gainbegiratu eta seinaleztapen- eta irisgarritasun-gabeziei geo-argazkiak atera eta iruzkinak egin
  • Argazkiak eta azalpenak GIS programen bidez landu gabeziak kokatu, sailkatu, antolatu eta interpretatzeko
  • Ibilbide bakoitzeko txosten bana osatu informazio horrekin guztiarekin eta berau ulertzen eta lantzen lagundu dezakeen informazio osagarriarekin batera
  • Margo-marka berriak egin eta zaharrak errepasatu edo ezabatu (kasuaren arabera), FEDMEren eskuliburuan zehazten diren irizpideetan oinarrituta