seinaleztapena ikonoa
kartografia-mapak ikonoa
diseinua-argitalpenak ikonoa
ibilbideak ikonoa

Seinaleztapena

Mapak

Diseinua

Ibilbideak

UROLA KOSTAKO PR MENDI-IBILBIDEAK

Ibilbideak egokitu
urola kostako pr mendi-ibilbideak

Urola Kostako Turismo Sailak hala eskatuta, aixe taldeak eskualdeko PR ibilbideak eraberritu ditugu. Proiektuaren helburuak, alorraren arabera: Proiektuaren helburuak, alorraren arabera:

 • Ondarearen sustapenaren justifikazioa: aztertzea ea ibilbideen trazatuek, interesguneek, toponimiak, gaiek eta antzekoek ondo laburbiltzen duten agerian utzi nahi duten ondarearen esentzia.
 • Hedapena: arakatzea ibilbideok erabiltzaile potentzialen artean ezagutzera emateko egiten diren ekintzak, eta oinarria sortzea estrategia on bat diseinatu ahal izateko ibilbideok etorkizunean hedapen hobea izateko bidean.
 • Jabetzak, juridikoa: aztertzea ea ibilbideen trazatuek herri-bideak, erabilera publikoko bide pribatuak edo erabilera mugatuko bide pribatuak zeharkatzen dituzten eta ea erabileragatiko gatazkarik sortzetik kanpo dauden ibilbideok.
 • Irisgarritasuna (langak/itxiturak; sasitza/garbitu beharreko guneak; nahasmena eragin dezaketen guneak): aztertzea ibilbideetan zehar erabiltzaileen gehiengoaren irisgarritasuna bermatuta dagoela uneoro (arrazoi fisikoengatik, bereziki).
 • Seinaleztapena medioan: ezagutzea zein den seinale bertikal (zutabe/gezi) eta horizontalen (margo-marka) kontserbazio-egoera; ezagutzea seinaleztapen horrek GMFren homologazio-irizpideak betetzen dituen eta, hala ez izatekotan, hobekuntza- proposamena garatzeko oinarri sendoa sortzea; jakitea ea seinaleztapen bertikaleko edukia zuzena den (noranzkoak, toponimiak, distantziak eta denborak).

Horretarako, honako hauek egin ditugu:

 • Ibilbideen egoera aztertu osotasunean (sarean) nahiz puntuz puntu (medioan).
 • Ibilbideak bide egokienetara ekarri jabetza pribatuko eremuak ekiditeko.
 • Ibilbideak bide egokienetara ekarri jabetza pribatuko eremuak ekiditeko.
 • Zutabeak eta geziak eguneratu eta berritu; hondatutakoak berriengatik aldatu, datu teknikoak eguneratu…
 • Margo-markak zaharrak errepasatu eta berriak egin.
 • Herrietako turismo bulegoekin elkarlanean, mapako baliabide turistikoak eguneratu.
 • Inoformazio-panelak diseinatu, inprimatu eta instalatu eguneratutako datuekin bat etor daitezen.