• Track-ak eta datu teknikoak egokitu.
  • Kalitate altuko ortoargazkien mapa sortu.
  • Interesguneen argazkiak gaurkotu eta testuak eraldatu.
  • 2030 agendako helburuekin lotura egin.