• Inbentario ofizialeko bideak digitalizatu eta geoerreferentziatu.
  • Dokumentazioa eta bideen egoera aztertu.
  • Hautaturiko bide-sortari eta udalaren irudiari egokitutako seinaleak sortu.
  • Balizak eta xaflak medioan instalatu.